Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Adresaci szkolenia:

 Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju  w kształceniu formalnym i nieformalnym, na wszystkich szczeblach edukacyjnych W szczególności  adresowane jest do  nauczycieli, wychowawców,  działaczy stowarzyszeń oraz organizatorów oświaty na różnych poziomach.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności pożądanych dla realizacji edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z  założeniami i celami zawartymi w dokumentach międzynarodowych i krajowych. Uznanie paradygmatu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju stało się wyzwaniem i obowiązkiem  wszystkich osób, które zajmują się  kształceniem i wychowaniem  różnych uczestników edukacji. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowymi sposobami organizowania edukacji, wypracują nowe schematy edukowania dzieci, młodzieży lub dorosłych poprzez aktywne rozwiązywanie problemów  w toku  prowadzonych warsztatów.

 

Program szkolenia:

 

  1. Idea edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w świetle obowiązujących dokumentów.
  2. Zadania nauczycieli i wychowawców w edukowaniu dla zrównoważonego rozwoju.
  3. Konstruktywistyczny model nauczania, jego znaczenie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez uczących się.
  4. Metody aktywizujące wykorzystywane w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Środki dydaktyczne:

 

Podczas zajęć słuchacze otrzymają niezbędne materiały do wykonywania zadań podczas szkolenia oraz materiały dydaktyczne dotyczące omawianej problematyki.

 

Formy i metody pracy:

 

Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywizującymi, dominować będzie forma pracy
w małych grupach, oparta na aktywności słuchaczy.

 

Czas szkolenia :1 dzień, 8 godzin.

 

Trener/Wykładowca Dr Maria Huchrak

 

 

Termin i mijesce do uzgodnienia.

 

Karta zgłoszenia na stronie www.amareks.com.pl