Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy w świetle nowych przepisów unijnych. Tajemnica służbowa

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu podstawowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej. W trakcie szkolenia zapoznacie się Państwo z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych w świetle nowych, istotnych zmian, które wejdą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W tym bowiem dniu wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Zapoznacie się Państwo także z pojęciem tajemnicy służbowej oraz zasadami odpowiedzialności za złamanie tej tajemnicy.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej (kadry zarządzającej i pracowników zatrudnionych na różnych szczeblach), ale także do wszystkich pracodawców bez względu na rodzaj prowadzonej przez nich działalności.

Program szkolenia ujmuje te kwestie, które są istotne dla pracowników
i           pracodawców.

Dzięki precyzyjnej selekcji materiału i wybraniu najważniejszych zagadnień, uczestnicy szkolenia otrzymają „wiedzę w pigułce” na długo przed datą bezwzględnej implementacji unijnego rozporządzenia na grunt prawa polskiego.

Szkolenie przyjmie formę wykładu oraz warsztatów, co pozwoli na podjęcie dyskusji i lepsze zrozumienie omawianych zagadnień, przy wykorzystaniu przykładowych sytuacji, w których może nastąpić naruszenie przepisów.

 

 

Cel szkolenia: zapoznanie się z planowanymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych, zasadami przestrzegania tajemnicy służbowej oraz przepisami regulującymi odpowiedzialność pracowników za naruszenie tajemnicy służbowej.

Ramowy program szkolenia

  1. Cel wprowadzenia na terenie UE jednolitych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
  2. Dane osobowe – zagadnienia ogólne .
  3. Ogólna ochrona danych osobowych.
  4. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Podstawowe uregulowania zawarte w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych….(…).

b/ Urząd Ochrony Danych Osobowych i jego zadania,

d/ obowiązki podmiotu, któremu powierzono dane

f/ zabezpieczanie danych osobowych,

h/ „Polityka bezpieczeństwa informacji”– przesłanki jej tworzenia

a/ sposoby naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy służbowej – komunikacja werbalna, komunikacja internetowa, powielanie dokumentów, przechowywanie dokumentów.

c/ Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy służbowej.

7. Dyskusja panelowa.

 

Miejsce i termin szkolenia do uzgodnienia

 

Sylwetka Trenera/wykładowcy: Małgorzata Włodarek-Piętka

 

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji, specjalność – prawo, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie „prawa inwestycyjnego” oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Zarządzanie i audyt”.

Mediator wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Ośrodka Mediacji przy OIRP we Wrocławiu

Długoletni pracownik wymiaru sprawiedliwości, a nadto kierownik komórki kontroli wewnętrznej i inspektor kontroli w przedsiębiorstwie o zasięgu ogólnokrajowym. (posiada certyfikat # 341 - wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej).

Wykładowca zagadnień prawa uregulowanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Kodeksie Karnym, Kodeksie Cywilnym, w Prawie Pracy w następujących placówkach naukowych:

Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie – Instytut Nauk Politycznych, Szwajcarskie Centrum Edukacyjne we Wrocławiu – od 2014 roku do teraz;

Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego - szkolenia dla pracowników różnych organów administracji państwowej (starostwa powiatowe, ośrodki pomocy społecznej)

Właścicielka Kancelarii prawnej „Tradir” we Wrocławiu. Współpracownik Kancelarii prawnej „Causidicus Centrum” we Wrocławiu.

 

 

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu uzyskania dodatkowych informacji.