Prawidłowość przygotowywania dokumentów legalizacji i zatrudniania cudzoziemców.

Cudzoziemcy świadczący pracę w Polsce – co powinni wiedzieć pracodawcy.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców, pracowników podmiotów pośredniczących w zatrudnieniu (agencji pracy tymczasowej), pracowników PUP.

 

Cele szkolenia:

     Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami prawa osób i instytucji zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców z uwzględnieniem zmian z , które weszły w życie z dniem 1 lipca 2017roku oraz sygnalizacja zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, ze szczególnym uwzględnieniem prac sezonowych dla cudzoziemców.

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe – aktualnie obowiązujące przepisy prawa związane z pobytem oraz zatrudnianiem cudzoziemców przebywających na terenie RP.

Dzięki precyzyjnej selekcji materiału i wybraniu najważniejszych zagadnień, uczestnicy szkolenia nabędą nową wiedzę umożliwiającą łatwiejsze dostosowanie się do nowych przepisów i wdrożenie ich w życie i ugruntują wiedzę już posiadaną. Będą mieli także możliwość wymiany informacji i doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

 

Czas szkolenia – 8 godzin

 

Program szkolenia:

 

 A) Przepisy prawne dotyczące legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP.

 

 1. Warunki pobytu cudzoziemca na terenie RP.
 2. Paszporty i wizy.
 3. Zezwolenie na pobyt czasowy.
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 5. Zezwolenie na pobyt czasowy i naukę
 6. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.

 B) Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP.

 

 

 1. Dokumenty niezbędne do legalizacji zatrudnienia.
 2. Składanie wniosków.
 3. Braki formalne wniosku.
 4. Tryb uzupełniania braków.
 5. Pozostawienie wniosków bez rozpoznania

C) Odmowa udzielenia zezwoleń.

D) Odwołania od decyzji wojewody odmawiającej zezwolenia na pobyt czasowy i /lub zezwolenia na pracę.

E) Obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

F) Planowane od 1 stycznia 2018 roku zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

 

Cena i miejsce do uzgodnienia.