Rozwijanie kompetencji społecznych

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz menedżerów instytucji o różnych profilach działalności. Koncentruje się na rozwijaniu kompetencji miękkich, niezbędnych do współdziałania w zespołach zadaniowych oraz kierowania grupą.

Współczesne środowisko pracy wymaga nie tylko umiejętności specjalistycznych, ale również umiejętności społeczno–psychologicznych (umiejętne komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z konfliktami).

W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane aktywizujące metody pracy jak: analiza przypadku, gry szkoleniowe, odgrywanie scenek.

Szkolenie przygotuje uczestników do lepszego współdziałania w zespołach pracowniczych, zwiększy ich skuteczność w pracy, pozwoli na rozpoznawanie ich mocnych i słabych stron, dostarczy niezbędnych umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
  1. Rozwój kompetencji interpersonalnych.
  2. Dynamika grupowa.
  3. Rozwiązywanie konfliktów.
  4. Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu sporów.
  5. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
  6. Trening twórczego rozwiązywania problemów.
Trener prowadzący: dr Maria Huchrak