Standardy obsługi klienta niepełnosprawnego w świetle obowiązujących zasad i standardów

Cel szkolenia:Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do prowadzenia profesjonalnej obsługi klienta niepełnosprawnego.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich problemy wynikające z ograniczeń:
  • wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności,
  • potrzeby wynikające z niepełnosprawności,
  • klasyfikacja i rozpoznawanie najczęściej spotykanych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
  • stopnie i rodzaje niepełnosprawności,
  • społeczne uwarunkowania niepełnosprawności.
 2. Psychologiczne możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych:
  • sposoby prowadzenia rozmowy z osobą niepełnosprawną,
  • przełamywanie barier w kontakcie z osobą niepełnosprawną,
  • metody przełamywania barier psychologicznych.
 3. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań do obsługi klienta z niepełnosprawnością:
  • wykorzystanie skrzynek podawczych w obsłudze klienta,
  • nowe technologie w obsłudze klienta,
  • wykorzystanie narzędzi internetowych w obsłudze klienta.
 4. Komunikacja społeczna, zasady skutecznego porozumiewania się z osobą dotkniętą niepełnosprawnością skuteczny udział w pracach rady gminy:
  • poziomy i metody porozumiewania się z osobą niepełnosprawną,
  • cechy komunikacji terapeutycznej,
  • zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej z osobą niepełnosprawną.
 5. Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych:
  • strefa osobista osób z niepełnosprawnością,
  • zwroty zakazane w rozmowie z osobą niepełnosprawną,
  • zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do osób z niepełnosprawnością.
 6. Sprawna ewakuacja klienta niepełnosprawnego w sytuacji awaryjnej:
  • procedura ewakuacji osób niepełnosprawnych,
  • zasady ewakuacji osób z rodzajem niepełnosprawności,
  • zasady BHP.
 7. Profesjonalna obsługa trudnego klienta:
  • rozróżnienie trudnego klienta od trudnej sytuacji,
  • odpowiedź na zastrzeżenia i agresje klienta,
  • asertywność w trudnych sytuacjach.
Trener prowadzący: mgr Marta Nocuń