Stare i najnowsze formy zatrudniania cudzoziemców - stare i nowe problemy. Obsługa cudzoziemców w urzędzie

Szkolenie przeznaczone jest   przede wszystkim dla pracowników  Powiatowych Urzędów Pracy oraz pracodawców zatrudniających już cudzoziemców i planujących zatrudnienie
W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe – aktualnie obowiązujące przepisy prawa związane z pobytem  oraz  zatrudnianiem cudzoziemców przebywających na terenie RP w tym zmian wprowadzonych w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o prom0ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W zakresie obsługi cudzoziemców przedstawimy Państwu również przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące tej kwestii i wskażemy najczęściej popełniane błędy.       Szkolenie ma charakter wykładowo – warsztatowy. W części warsztatowej istnieje możliwość przedyskutowania konkretnych przypadków związanych z zatrudnianiem obcokrajowców oraz ćwiczenia  praktyczne, na bazie błędów popełnianych przez pracodawców.


Program szczegółowy
1. Warunki pobytu cudzoziemca na terenie RP.
2. Paszporty i wizy.
3. Dokumenty niezbędne do legalizacji pobytu.
4. Dokumenty niezbędne do legalizacji zatrudnienia.
5. Zezwolenie na pobyt czasowy, pracę , naukę..
6. Składanie wniosków przez cudzoziemców.
7. Procedura udzielania zezwoleń.
8. Odwołania od decyzji wojewody odmawiającej zezwolenia na pobyt czasowy i /lub
zezwolenia na pracę.
9. Obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
10.Prace sezonowe.

 

Warsztaty
1. Najczęściej popełniane błędy w procedurze legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców i ich skutki dla pracodawców i  cudzoziemców

- błędy formalne przy wypełnianiu druków,

- brak załączników lub nieprawidłowe załączniki,

- wielokrotność składanych wniosków,

- nieprawdziwość informacji przekazywanych przez cudzoziemca.

2. Obsługa cudzoziemców w urzędzie – prawa i obowiązki urzędnika i cudzoziemca.

3. Dyskusja panelowa.

 

Termin  i miejsce szkolenia do uzgodnienia.


Harmonogram  szkolenia :

08.30-  rozpoczęcie szkolenia-  serwis kawowy- non stop

13.00- 13.30 – obiad

13.30 – szkolenie

15.30- podsumowanie  szkolenia  wręczenie  zaświadczeń / certyfikatów /


Opracowanie: radca prawny Małgorzata Włodarek-Piętka

 

Sylwetka Trenera/wykładowcy: Małgorzata Włodarek-Piętka


Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji, specjalność – prawo, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie „prawa inwestycyjnego” oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Zarządzanie i audyt”.
Mediator wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Ośrodka Mediacji przy OIRP we Wrocławiu
Długoletni pracownik wymiaru sprawiedliwości, a nadto kierownik komórki kontroli wewnętrznej i inspektor kontroli w przedsiębiorstwie o zasięgu ogólnokrajowym. (posiada certyfikat # 341 - wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej).
Wykładowca zagadnień prawa uregulowanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Kodeksie Karnym, Kodeksie Cywilnym, w Prawie Pracy w następujących placówkach naukowych:
Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie – Instytut Nauk Politycznych, Szwajcarskie Centrum Edukacyjne we Wrocławiu – od 2014 roku do teraz;
Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego - szkolenia dla pracowników różnych organów administracji państwowej (starostwa powiatowe, ośrodki pomocy społecznej)
Właścicielka Kancelarii prawnej „Tradir” we Wrocławiu. Współpracownik Kancelarii prawnej „Causidicus Centrum” we Wrocławiu.