Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie ze sposobami podnoszenia kompetencji społecznych dzieci i młodzieży,  mających problemy w relacjach społecznych. W trakcie szkolenia Słuchacze zapoznają się  z metodami oddziaływania na grupę i jednostki w zakresie: budowania pozytywnej samooceny, wybranymi technikami relaksacji likwidującymi stres, efektywną komunikacją  i treningiem komunikacyjnym. Dowiedzą się, jak skutecznie motywować do zmiany zachowań na bazie treningu motywacji.
 
Adresaci szkolenia:
Osoby pracujące  na co dzień z dziećmi - nauczyciele, pedagodzy, terapeuci.
 Program szkolenia:

1.Praca z grupą. Wzmocnienie wiary w siebie,  nabywanie pewności siebie, budowanie pozytywnej samooceny.
1. Przedstawienie koncepcji 8 filarów poczucia własnej wartości;
1. Świadome życie, samoświadomość
2. Samoakceptacja, patrzenie na siebie z wewnątrz, zgoda na to kim jesteś i czego doświadczasz (pragnienia ,marzenia, emocje, potrzeby)
3. Zadowolenie z siebie, niezadowolenie z siebie,  odpowiedzialność za siebie
4. Wiara w siebie
5. Poczucie wartości – jestem ważny dla siebie, asertywność
6. Zaufanie do siebie
7. Odpowiedzialność za własne życie, życie celowe
8. Pozytywne nastawienie ( poszukiwanie dystansującej perspektywy)

 

2. Trening konstruktywnego budowania obrazu siebie na bazie 8 zaprezentowanych filarów z wykorzystaniem adekwatnych technik .Prezentacje indywidualne, omówienie na forum grupy.
Technika - Poznaj siebie. Indywidualne projekty uczestników, prezentacja  w grupie, dyskusja w grupie. 4 godz.
2. Radzenie sobie z trudnymi emocjami
1. Pojęcie stresu
2. Źródła i przyczyny stresu
3. Skutki długotrwałego oddziaływania stresu
4. Style radzenia sobie ze stresem
5. Metody i techniki relaksacji
6. Trening wybranymi metodami relaksacyjnymi:
Trening autogenny Schutza, Trening Jacobsona, Relaksacja dźwiękiem, praktyka relaksacji przez oddech, wizualizacja. 4 godz.

 


3. Motywacji
1. Czym jest motywacja?
2. Rodzaje motywacji (zewnętrzna, wewnętrzna)
3. Trening motywacji – Moja Afirmacja – wyznaczanie własnych celów afirmacji na bazie indywidualnych doświadczeń z uwzględnieniem 9 zasad myślenia. Trening motywacji SMART. 4 godz.

 

4. Umiejętności komunikacyjne. Komunikowanie się z innymi ludźmi, asertywność i stawianie granic w kontaktach
1. Zapoznanie z efektywną komunikacją w relacjach z innymi ludźmi.(aktywne słuchanie, mówienie ze swojej perspektywy, zrozumienie komunikatów, dostosowanie rozumienia do potrzeb partnera komunikacji, nastawienie na rozumienie, a nie ocenę i krytykę
2. Autentyczność w komunikacji
3. Empatia i zainteresowanie drugą osobą
4. Wspólna odpowiedzialność za relacje
5. Granice komunikacji (dobro wszystkich partnerów komunikacji, poszanowanie potrzeb własnych i innych – komunikowanie asertywne, znajomość granic własnych, w tym: potrzeby, poglądy, osobowość)
6. Zamykanie granic kontaktów w sytuacjach obaw, naruszenia własnej autonomii, zagrożeń, niebezpieczeństw.
7. Trening komunikacji:
a) Co mogę zrobić lepiej?
    Co chcę przestać robić ?
    Co chcę zrobić najpierw?
    Co mogę zrobić już teraz żeby poprawiać relacje z innymi?
    Jakie mam zasady i reguły wyznaczania własnych granic kontaktów z innymi?
b) odgrywanie scenek zachowań asertywnych
8. Praca indywidualna – prezentacje i omówienie na forum grupy. Dyskusja na temat odgrywanych ról - 4 godziny.

 

Metody i formy pracy:
W trakcie szkolenia trener przekazuje wiedzę w postaci mini- wykładów. Następnie Uczestnicy wykonują indywidualne i grupowe ćwiczenia i zadania praktyczne.


Miejsce i miejsce do uzgodnienia


Trener- wykładowca  dr Maria Huchrak.

Sylwetka trenera:
Pedagog i socjolog, doktor nauk humanistycznych. Specjalista w zakresie komunikacji społecznej. Wykładowca z 10-letnim stażem w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie, kierownik specjalności – komunikacja społeczna. Promotor kilkudziesięciu prac badawczych z zakresu komunikacji społecznej funkcjonującej na różnych poziomach: interpersonalnym, organizacyjnym, publicznym, masowym. Doświadczenie(powyżej 1000 godzin) w prowadzeniu szkoleń w zakresie komunikowania w organizacji, jak i komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej).

 


Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu uzyskania dodatkowych informacji.