Zespoły interdyscyplinarne w świetle zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Szkolenie przeznaczone jest dla :


Czas trwania szkolenia 8   godzin

1. Zadania zespołów  interdyscyplinarnych wynikające z przepisów prawa - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie .

3. Funkcje grup roboczych.

5. Współpraca  z innymi podmiotami powołanymi do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. Przemoc psychiczna i zmiany w sferze emocji i w zachowaniu ofiary.

9. Wywiad środowiskowy jako jedna z metod przeciwdziałania przemocy.

11. Cel  funkcjonowania ‘Niebieskiej Karty”.

13. Oświadczenia członków zespołów interdyscyplinarnych dotyczące poufności danych i informacji powziętych w związku z pracami.

 TERMIN SZKOLENIA I MIEJSCE SZKOLENIA DO UZGODNIENIA.

 

Sylwetka trenera:
Małgorzata Włodarek-Piętka
radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji, specjalność – prawo, absolwentka
studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie „prawa inwestycyjnego” oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Zarządzanie i audyt”. Mediator wpisany na listę mediatorów  Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Ośrodka Mediacji przy
OIRP we Wrocławiu Długoletni pracownik wymiaru sprawiedliwości, a nadto kierownik komórki kontroli wewnętrznej i inspektor kontroli w przedsiębiorstwie o zasięgu ogólnokrajowym.  (posiada  certyfikat # 341 - wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej). Wykładowca  zagadnień  prawa uregulowanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Kodeksie Karnym, Kodeksie Cywilnym,  w  Prawie Pracy w następujących placówkach
naukowych: - Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i  Amerykanistyki w Warszawie – Instytut Nauk
Politycznych,  Szwajcarskie Centrum Edukacyjne we Wrocławiu – od 2014 roku do teraz; Wykładowca z zakresu prawa administracyjnego  - szkolenia dla pracowników różnych organów administracji państwowej (starostwa powiatowe, ośrodki pomocy społecznej)
Właścicielka Kancelarii prawnej „Tradir” we Wrocławiu. Współpracownik Kancelarii
prawnej „Causidicus Centrum” we Wrocławiu.