Pracy doradcy klienta w nowych warunkach rynku pracy czyli rynku pracownika

Szkolenie zakłada przedstawienie uczestnikom zasad pracy doradcy klienta z klientem indywidualnym. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału klienta, jako podstawy skutecznej aktywizacji. Zajęcia będą ponadto okazją do nabycia umiejętności stosowania metody diagnozowania sytuacji klienta, co w kontekście zadań doradcy klienta jest niezwykle istotne.

ABC legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić obywateli Ukrainy, pracowników podmiotów pośredniczących w zatrudnieniu (agencji pracy tymczasowej), pracowników działu kadr, pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 - aspekty prawne

Szkolenie przeznaczone jest dla Kadry zarządzającej i pracowników zatrudnionych w komórkach obsługi socjalnej Celem szkolenia jest: Ewokacja przepisów prawnych dotychczas obowiązujących, sygnalizacja zmian przepisów dotyczących ZFŚS z uwagi na zmiany w kodeksie pracy.

Szkolenie dla przewodniczących oraz członków rady miasta, gminy, powiatu, komisji rady

Cel szkolenia: Szkolenie adresowane jest do: Przewodniczących Rad Gmin oraz Powiatów, Przewodniczących Komisji, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników biura rady, sekretarzy gmin i powiatów oraz innych przedstawicieli jst. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć specyfikę funkcjonowania samorządu terytorialnego, zapoznać radnych z ich prawami i obowiązkami, etyką radnych i sposobem redagowania…