Szkolenia z zakresu handlu zagranicznego

Tematy szkoleń: Ekonomika, organizacja i technika handlu zagranicznego Międzynarodowe stosunki gospodarcze Marketing w handlu zagranicznym Cła i procedury celne Transport i spedycja międzynarodowa - rodzaje Logistyka międzynarodowa Negocjacje handlowe Rozliczenia w handlu zagranicznym Prawo w handlu zagranicznym Cele i charakterystyka szkolenia W obszarze wiedzy: określenie miejsca handlu zagranicznego i