ABC działalności gospodarczej – warsztaty praktyczne

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ilustrowany przykładami z codziennego życia. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń sami wypracowują rozwiązania, których przydatność analizują z trenerem. Kurs wsparty jest nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (scenkami i zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego oraz fragmentami filmów poglądowych). Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają doświadczenia i wzajemnie się uczą. Ponadto uczestnicy…

Szkolenia z zakresu handlu zagranicznego

Tematy szkoleń: Ekonomika, organizacja i technika handlu zagranicznego Międzynarodowe stosunki gospodarcze Marketing w handlu zagranicznym Cła i procedury celne Transport i spedycja międzynarodowa - rodzaje Logistyka międzynarodowa Negocjacje handlowe Rozliczenia w handlu zagranicznym Prawo w handlu zagranicznym Cele i charakterystyka szkolenia W obszarze wiedzy: określenie miejsca handlu zagranicznego i