Kontrola wewnętrzna

Czy kadrze zarządzającej jest potrzebna kontrola? Kontrola wewnętrzna; audyt wewnętrzny – zagadnienia ogólne: podstawy funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, podstawowe pojęcia, zadania i cele kontroli, usytuowanie komórki kontroli/stanowiska ds. kontroli w strukturze organizacyjnej firmy. Proces kontrolny. etapy procesu. Działania kontrolującego/audytora. działania w miejscu przeprowadzania kontroli/audytu, działania w terenie.…