Standardy obsługi klienta niepełnosprawnego w świetle obowiązujących zasad i standardów

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do prowadzenia profesjonalnej obsługi klienta niepełnosprawnego. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich problemy wynikające z ograniczeń: wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności, potrzeby wynikające z niepełnosprawności, klasyfikacja i rozpoznawanie najczęściej spotykanych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, stopnie i rodzaje niepełnosprawności,…