Zarządzanie zmianami w organizacji

Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych. Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian. Uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian. Przećwiczenie…

Kontrola wewnętrzna

Czy kadrze zarządzającej jest potrzebna kontrola? Kontrola wewnętrzna; audyt wewnętrzny – zagadnienia ogólne: podstawy funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, podstawowe pojęcia, zadania i cele kontroli, usytuowanie komórki kontroli/stanowiska ds. kontroli w strukturze organizacyjnej firmy. Proces kontrolny. etapy procesu. Działania kontrolującego/audytora. działania w miejscu przeprowadzania kontroli/audytu, działania w terenie.…

Zarządzanie bezpieczeństwem instytucji w sytuacjach kryzysowych

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających wykonywać obowiązki na stanowiskach związanych z problematyką bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysami oraz kierowników tych działów w organizacjach gospodarczych, administracji centralnej i samorządowej. Cele szczegółowe: planowanie przestrzenne w systemach monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa; rola i funkcji personelu w skutecznym działaniu…

Szkolenia z zakresu zarządzania sprzedażą, siecią dystrybucji, inwestycją

Tematy szkoleń: Biznes plan Controlling Etyka dla menadżerów Kształtowanie polityki inwestycyjnej/lokacyjnej Negocjacje w biznesie Marketing gospodarczy Organizacja i zarządzanie Relacje interpersonalne: producent - klient Współpraca z dostawcami - kształtowanie relacji Zarządzanie personelem Cele i charakterystyka szkoleń: Celem specjalistycznego szkolenia jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by…