Współpraca urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Zapraszamy na szkolenie, które pozwala poznać narzędzia i metody wsparcia w aktywizacji klientów, dla których ustalono III profil pomocy, często wspólnych klientów PUP i OPS (Ośrodków Pomocy Społecznej). Program uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące wspólnych działań w aktywizacji najtrudniejszych grup klientów, tj.…