Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych aplikowaniem do konkursów ogłaszanych przez instytucje zewnętrzne: szkół, przedszkoli, instytucji pozarządowych, pozyskiwanie środków z NFS i innych źródeł zewnętrznego finansowania Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę dotyczącą możliwości pozyskiwania środków z EFS i innych źródeł zewnętrznych. Praktyczną stroną szkolenia jest przygotowanie do…