Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego

Tematy szkoleń: Podejmowanie działalności gospodarczej (koncesje, zezwolenia) Rejestracja przedsiębiorców i funkcjonowanie rejestrów (w tym wypełnianie formularzy KRS) Spółki osobowe i kapitałowe (w tym sporządzanie umów spółek) i inne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Umowy gospodarcze (sporządzanie umów, wykonywanie umów, skutki nienależytego wykonania umów) Umowy bankowe (kredyt, gwarancja bankowa) Prawo własności…