Sztuka wywierania wpływu

Cel szkolenia: Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z technikami wywierania wpływu na innych, ale także dostarczają informacji jak skutecznie bronić się przez manipulacją ze strony innych osób. Uczą jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz w jaki sposób zbudować pozytywne relacje z innymi ludźmi. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Sztuka perswazji -…

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie podstawowych kanałów przepływu informacji oraz poznanie barier komunikacyjnych. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, jak duże znaczenie odgrywa komunikacja niewerbalna oraz jak bardzo jest istotna w relacjach z klientem. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Wstęp do komunikacji interpersonalnej. Kanały przepływu informacji. Czym wyróżnia się precyzyjny komunikat. Bariery…

Komunikacja interpersonalna

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszych metod perswazji w życiu zawodowym i osobistym. Szkolenie ma nauczyć uczestników jak stosować komunikaty perswazyjne, z drugiej strony jak radzić sobie z nimi, gdy stosują je klienci i partnerzy biznesowi. Adresaci szkolenia: kadra menedżerska kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla firmy będące w…