Rozwijanie kompetencji społecznych

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz menedżerów instytucji o różnych profilach działalności. Koncentruje się na rozwijaniu kompetencji miękkich, niezbędnych do współdziałania w zespołach zadaniowych oraz kierowania grupą. Współczesne środowisko pracy wymaga nie tylko umiejętności specjalistycznych, ale również umiejętności społeczno–psychologicznych (umiejętne komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z konfliktami). W…

Komunikacja w organizacji

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie usprawniania komunikacji wewnętrznej w miejscu pracy oraz budowaniem PR organizacji. Treści teoretyczne i praktyczne adresowane są do pracowników instytucji publicznych, osób odpowiadających za wizerunek firmy, kierowników i menedżerów różnego szczebla. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zarządzania informacją w…

Szkolenie z zakresu zarządzania pracą

Tematy szkoleń: Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zmianami Podstawy zarządzania Zarządzanie strategiczne Systemy i techniki motywowania do pracy Controling jako metoda zarządzania Metody i techniki usprawniania zarządzania zasobami ludzkimi Metody i techniki doboru pracowników Systemy ocen pracowników Zarządzanie czasem pracy Zasady i techniki negocjacji Kultura organizacyjna Stres w pracy…