Sztuka wywierania wpływu

Cel szkolenia: Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z technikami wywierania wpływu na innych, ale także dostarczają informacji jak skutecznie bronić się przez manipulacją ze strony innych osób. Uczą jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz w jaki sposób zbudować pozytywne relacje z innymi ludźmi. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Sztuka perswazji -…

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie podstawowych kanałów przepływu informacji oraz poznanie barier komunikacyjnych. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, jak duże znaczenie odgrywa komunikacja niewerbalna oraz jak bardzo jest istotna w relacjach z klientem. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Wstęp do komunikacji interpersonalnej. Kanały przepływu informacji. Czym wyróżnia się precyzyjny komunikat. Bariery…

Komunikacja interpersonalna

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszych metod perswazji w życiu zawodowym i osobistym. Szkolenie ma nauczyć uczestników jak stosować komunikaty perswazyjne, z drugiej strony jak radzić sobie z nimi, gdy stosują je klienci i partnerzy biznesowi. Adresaci szkolenia: kadra menedżerska kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla firmy będące w…

Rozwijanie kompetencji społecznych

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz menedżerów instytucji o różnych profilach działalności. Koncentruje się na rozwijaniu kompetencji miękkich, niezbędnych do współdziałania w zespołach zadaniowych oraz kierowania grupą. Współczesne środowisko pracy wymaga nie tylko umiejętności specjalistycznych, ale również umiejętności społeczno–psychologicznych (umiejętne komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z konfliktami). W…

Skuteczna komunikacja w biznesie z wykorzystaniem psychologii osobowości oraz technik wywierania wpływu

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ilustrowany przykładami z codziennego życia. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń sami wypracowują rozwiązania, których przydatność analizują z trenerem. Kurs wsparty jest nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (scenkami i zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego oraz fragmentami filmów poglądowych). Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają doświadczenia i wzajemnie się uczą. Ponadto uczestnicy…

Komunikacja jako sztuka kreowania wizerunku hotelu

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ilustrowany przykładami z codziennego życia. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń sami wypracowują rozwiązania, których przydatność analizują z trenerem. Kurs wsparty jest nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (scenkami i zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego oraz fragmentami filmów poglądowych). Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają doświadczenia i wzajemnie się uczą. Ponadto uczestnicy…

Jak skutecznie szukać pracy – warsztaty praktyczne

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ilustrowany przykładami z codziennego życia. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń sami wypracowują rozwiązania, których przydatność analizują z trenerem. Kurs wsparty jest nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (scenkami i zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego oraz fragmentami filmów poglądowych). Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają doświadczenia i wzajemnie się uczą. Ponadto uczestnicy…

Komunikacja w organizacji

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie usprawniania komunikacji wewnętrznej w miejscu pracy oraz budowaniem PR organizacji. Treści teoretyczne i praktyczne adresowane są do pracowników instytucji publicznych, osób odpowiadających za wizerunek firmy, kierowników i menedżerów różnego szczebla. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zarządzania informacją w…

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w warunkach środowiska pracy

Szkolenie zapozna uczestników z istotą, źródłami i skutkami stresu oraz ukształtować umiejętności w zakresie przezwyciężania sytuacji stresowych i wypalenia zawodowego w warunkach środowiska pracy. Zagadnienia szczegółowe szkolenia: Wyjaśnić istotę oraz fazy przebiegu stresu fizjologicznego i psychologicznego. Wskazać na zachowania pracowników w sytuacji frustracyjnej, w kontekście reakcji i mechanizmów obronnych. Uzasadnić…

Szkolenie z zakresu zarządzania pracą

Tematy szkoleń: Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zmianami Podstawy zarządzania Zarządzanie strategiczne Systemy i techniki motywowania do pracy Controling jako metoda zarządzania Metody i techniki usprawniania zarządzania zasobami ludzkimi Metody i techniki doboru pracowników Systemy ocen pracowników Zarządzanie czasem pracy Zasady i techniki negocjacji Kultura organizacyjna Stres w pracy…