Sztuka negocjacji

Cel szkolenia: rozwój zaawansowanych umiejętności negocjacyjnych, wykorzystanie własnych predyspozycji negocjacyjnych, wypracowanie strategii, taktyk i technik negocjacyjnych, nauka radzenia sobie z trudnym partnerem procesu negocjacyjnego. Adresaci szkolenia: kadra kierownicza, pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Istota negocjacji. Wymiana doświadczeń w zakresie negocjacji. Cel negocjacji. Ustalenie priorytetów. Przygotowanie miejsca…

Skuteczne techniki komunikacji

Cel szkolenia: Poznanie skutecznych technik komunikacyjnych w sytuacjach handlowych. Rozumienie procesów komunikacyjnych w celu zmniejszenia podatności na manipulację i gry stosowane przez partnerów negocjacyjnych. Ćwiczenie sztuki przekonywania. Rozwijanie umiejętności rozumienia zasad negocjacji. Doskonalenie umiejętności zastosowania technik negocjacji. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. Nauka odczytywania mowy ciała, rozpoznawania nieświadomych wzorców językowych…