Szkolenia z zakresu zarządzania sprzedażą, siecią dystrybucji, inwestycją

Tematy szkoleń: Biznes plan Controlling Etyka dla menadżerów Kształtowanie polityki inwestycyjnej/lokacyjnej Negocjacje w biznesie Marketing gospodarczy Organizacja i zarządzanie Relacje interpersonalne: producent - klient Współpraca z dostawcami - kształtowanie relacji Zarządzanie personelem Cele i charakterystyka szkoleń: Celem specjalistycznego szkolenia jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by…