Zarządzanie bezpieczeństwem instytucji w sytuacjach kryzysowych

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających wykonywać obowiązki na stanowiskach związanych z problematyką bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysami oraz kierowników tych działów w organizacjach gospodarczych, administracji centralnej i samorządowej. Cele szczegółowe: planowanie przestrzenne w systemach monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa; rola i funkcji personelu w skutecznym działaniu…