Zarządzanie zmianami w organizacji

Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych. Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian. Uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian. Przećwiczenie…