Wykorzystanie segmentacji klientów w procesie aktywizacji zawodowej klientów CAZ – warsztaty dobrych praktyk

Szkolenia pracowników CAZ są koniecznością i wynikają z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dlatego też na rynku ofert szkoleniowych znajduje się bardzo dużo możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników. Tematyka jest zróżnicowana i firmy prześcigają się w pomysłach oraz gamie wystawianych „produktów”. Program szkolenia obejmuje zagadnienia organizacji i…

Techniki sprzedaży usług bankowych i obsługa klienta

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do kontaktu z klientem. Uczestnicy szkolenia: Zapoznają się ze standardami obsługi klienta. Nauczą się, jak zbudować dobre pierwsze wrażenie i skutecznie komunikować się w biznesie. Poznają rożne typy klientów i dowiedzą się, jak radzić sobie w interakcjach z każdym z nich. Przejdą…

Profesjonalne pośrednictwo pracy we współczesnym rynku pracy

Zapraszamy na szkolenie dla pośredników pracy, które obejmuje wszystkie aspekty pracy pośrednika, z uwzględnieniem sytuacji na współczesnym rynku pracy. Dzisiejszy rynek pracy do ciągłe zmiany i wyzwania przed jego aktorami. Teraźniejszość stawia nowe zadania nie tylko przed kandydatami do pracy, ale również wobec osób tworzących pomost pomiędzy poszukującymi pracy a…

Współpraca z pracodawcami jako klientem instytucjonalnym

Szkolenie obejmuje szeroki zakres wiedzy dotyczącej współpracy z pracodawcami jako klientami instytucjonalnymi. Realizacja programu zaproponowana została w formie warsztatów połączonych z mini wykładami. Cel szkolenia: wypracowanie zasad i metod współpracy pracowników CAZ-u z pracodawcami, poznanie podstaw prawnych współpracy z pracodawcami, poznanie zasad i sposobów realizacji procedur standardu pośrednictwa pracy w…

Proces aktywizacji w oparciu o profilowanie klientów – nowe rozwiązania ustawowe

W związku z planowaną nowelizacją ustawy o promocji, proponujemy szkolenie ukazujące działania doradcy klienta indywidualnego w procesie aktywizacji. Konieczność stałego motywowania klienta, angażowania do własnego rozwoju, a tym samym zachęcania do podjęcia zatrudnienia, wynika z zadań ustawowych pracowników usług rynku pracy. Niniejsze szkolenie ujmuje rozwiązania pracy doradcy klienta indywidualnego w…

System nabywania kwalifikacji w świetle nowych aktów prawnych oraz kodyfikacja zawodów i specjalności, elementy zawodoznawstwa, rozróżnianie uprawnień, umiejętności i kwalifikacji – warsztaty dla pracowników urzędów pracy

Zapraszamy na szkolenie, które jest odpowiedzią na nową sytuację w zakresie konieczności i możliwości nabywania kwalifikacji na współczesnym rynku pracy. Dzisiaj świat to ciągłe zmiany. Istnieje zatem potrzeba permanentnego dostosowywania się do nowych warunków życia i warunków pracy. Dlatego też człowiek nie jest w stanie nauczyć się wszystkiego raz na…

Sztuka wywierania wpływu

Cel szkolenia: Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z technikami wywierania wpływu na innych, ale także dostarczają informacji jak skutecznie bronić się przez manipulacją ze strony innych osób. Uczą jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz w jaki sposób zbudować pozytywne relacje z innymi ludźmi. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Sztuka perswazji -…

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie podstawowych kanałów przepływu informacji oraz poznanie barier komunikacyjnych. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, jak duże znaczenie odgrywa komunikacja niewerbalna oraz jak bardzo jest istotna w relacjach z klientem. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Wstęp do komunikacji interpersonalnej. Kanały przepływu informacji. Czym wyróżnia się precyzyjny komunikat. Bariery…

Zarządzanie zmianami w organizacji

Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych. Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian. Uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian. Przećwiczenie…

Sztuka negocjacji

Cel szkolenia: rozwój zaawansowanych umiejętności negocjacyjnych, wykorzystanie własnych predyspozycji negocjacyjnych, wypracowanie strategii, taktyk i technik negocjacyjnych, nauka radzenia sobie z trudnym partnerem procesu negocjacyjnego. Adresaci szkolenia: kadra kierownicza, pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Istota negocjacji. Wymiana doświadczeń w zakresie negocjacji. Cel negocjacji. Ustalenie priorytetów. Przygotowanie miejsca…