Jak budować i rozwijać zaangażowanie pracowników w Urzędzie Pracy?

Cel główny szkolenia: rozwój i doskonalenie kompetencji uczestników, związanych z budowaniem i rozwijaniem zaangażowania w zespole oraz efektywnych metod motywowania zespołów i budowania z nimi relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Budowanie zaangażowania dostarczy Urzędowi Pracy środków niezbędnych do realizacji strategii w sposób jak najbardziej efektywny. Zaangażowanie ma swoje źródło w…

Jak skutecznie delegować zadania w Urzędzie Pracy?

Cel główny szkolenia: uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu delegowania zadań. Skuteczne delegowanie zadań poprawia efektywność funkcjonowania Urzędu, komunikacje pomiędzy pracownikami, a także wpływa na jakość obsługi klienta. Uczestnik szkolenia: Podniesie efektywność delegowania zadań. Dowie się jak skutecznie wyznaczać cele. Usprawni organizacje pracy Urzędu. Dowie się jak usprawnić komunikacje w…

Efektywna komunikacja relacyjna w Urzędzie Pracy, jako źródło jego wysokiej jakości usług

Cel główny szkolenia: podniesienie jakości komunikacji w Urzędzie Pracy, w celu wzmocnienia jego efektywności. Prawidłowe relacje pracowników stanowią podstawę skutecznej obsługi klienta. Dzięki efektywnej komunikacji, Urząd stanie się bardziej zorganizowany. Pozytywne relacje w nim panujące wpłyną nie tylko na pracowników, ale i na klientów Urzędu Pracy. Uczestnik szkolenia: Dowie się…

Jak pracować z bezrobotnymi, aby wzbudzić w nich zaangażowanie i motywacje, niezbędną do aktywności na rynku pracy?

Cel główny szkolenia: pozyskanie wiedzy przez uczestników, która umożliwi im efektywną prace z osobą bezrobotną. Beneficjenci Urzędu Pracy to często osoby, które straciły motywacje i zaangażowanie, a przez to – mają problem z wykorzystaniem szansy, którą oferuje im Urząd. Dzięki temu szkoleniu pracownicy Urzędu Pracy dowiedzą się, jak wpływać na…

Budowanie zespołu w Urzędzie Pracy, jako źródło efektywnej pracy

Cel główny szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu budowania i zarządzania zespołem oraz zaangażowania zespołu i podnoszenie efektywności jego pracy. Zarządzanie zespołem to także budowanie autorytetu lidera, skuteczne motywowanie i nagradzanie swoich pracowników. Jest to sztuka integracji zespołu, radzenia sobie z trudnym zachowaniem pracowników, tworzenie sieci komunikacji oraz indywidualnego podejścia do…

Skuteczna komunikacja w biznesie z wykorzystaniem psychologii osobowości oraz technik wywierania wpływu

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ilustrowany przykładami z codziennego życia. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń sami wypracowują rozwiązania, których przydatność analizują z trenerem. Kurs wsparty jest nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (scenkami i zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego oraz fragmentami filmów poglądowych). Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają doświadczenia i wzajemnie się uczą. Ponadto uczestnicy…

Komunikacja jako sztuka kreowania wizerunku hotelu

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ilustrowany przykładami z codziennego życia. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń sami wypracowują rozwiązania, których przydatność analizują z trenerem. Kurs wsparty jest nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (scenkami i zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego oraz fragmentami filmów poglądowych). Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają doświadczenia i wzajemnie się uczą. Ponadto uczestnicy…

Jak skutecznie szukać pracy – warsztaty praktyczne

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ilustrowany przykładami z codziennego życia. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń sami wypracowują rozwiązania, których przydatność analizują z trenerem. Kurs wsparty jest nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (scenkami i zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego oraz fragmentami filmów poglądowych). Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają doświadczenia i wzajemnie się uczą. Ponadto uczestnicy…

ABC działalności gospodarczej – warsztaty praktyczne

Szkolenie ma charakter warsztatowy, ilustrowany przykładami z codziennego życia. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń sami wypracowują rozwiązania, których przydatność analizują z trenerem. Kurs wsparty jest nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (scenkami i zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego oraz fragmentami filmów poglądowych). Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają doświadczenia i wzajemnie się uczą. Ponadto uczestnicy…

Szkolenie z zakresu KPA

Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Legitymacja do wszczęcia postępowania administracyjnego. Właściwość miejscowa, właściwość rzeczowa i spory kompetencyjne w postępowaniu administracyjnym. Wnoszenie podań w postępowaniu administracyjnym; wymogi formalne podania, usuwanie braków formalnych podania. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Postępowania wyjaśniające – środki dowodowe. Zawieszenie postępowania administracyjnego. Doręczenia właściwe, doręczenia zastępcze, doręczenia…