Szkolenie dla przewodniczących oraz członków rady miasta, gminy, powiatu, komisji rady

Cel szkolenia: Szkolenie adresowane jest do: Przewodniczących Rad Gmin oraz Powiatów, Przewodniczących Komisji, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników biura rady, sekretarzy gmin i powiatów oraz innych przedstawicieli jst. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć specyfikę funkcjonowania samorządu terytorialnego, zapoznać radnych z ich prawami i obowiązkami, etyką radnych i sposobem redagowania…

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w warunkach środowiska pracy

Szkolenie zapozna uczestników z istotą, źródłami i skutkami stresu oraz ukształtować umiejętności w zakresie przezwyciężania sytuacji stresowych i wypalenia zawodowego w warunkach środowiska pracy. Zagadnienia szczegółowe szkolenia: Wyjaśnić istotę oraz fazy przebiegu stresu fizjologicznego i psychologicznego. Wskazać na zachowania pracowników w sytuacji frustracyjnej, w kontekście reakcji i mechanizmów obronnych. Uzasadnić…

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych aplikowaniem do konkursów ogłaszanych przez instytucje zewnętrzne: szkół, przedszkoli, instytucji pozarządowych, pozyskiwanie środków z NFS i innych źródeł zewnętrznego finansowania Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę dotyczącą możliwości pozyskiwania środków z EFS i innych źródeł zewnętrznych. Praktyczną stroną szkolenia jest przygotowanie do…

Zarządzanie bezpieczeństwem instytucji w sytuacjach kryzysowych

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających wykonywać obowiązki na stanowiskach związanych z problematyką bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysami oraz kierowników tych działów w organizacjach gospodarczych, administracji centralnej i samorządowej. Cele szczegółowe: planowanie przestrzenne w systemach monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa; rola i funkcji personelu w skutecznym działaniu…

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Na rynku szkoleń jest bardzo wiele ofert ogólnych dotyczących bardzo skomplikowanego systemu zamówień publicznych. Wiemy, że szkolenia są bardzo ogólne i niejednokrotnie nie trafiają do odbiorców ze względu na zbyt dużą ogólnikowość. Dlatego my proponujemy Państwu szkolenia tematyczne, których tematy dobieracie sobie Państwo indywidualnie do własnych potrzeb. Na szkoleniu tematycznym…

Szkolenie z zakresu turystyki i hotelarstwa

Tematy szkoleń: Techniki sprzedaży Dobór narzędzi sprzedażowych Organizacja i goszczenie VIP Obsługa gościa hotelowego Prawa gościa hotelowego. Ochrona mienia w zakładzie hotelarskim Techniki sprzedaży Wzrost zadowolenia klientów i utrzymywanie z nimi dobrych relacji to kluczowe metody zwiększania wyników sprzedaży. Jest to możliwe wyłącznie wówczas, gdy firma może zaoferować wysokiej jakości obsługę i…

Szkolenia z zakresu żywienia

Ponieważ to co spożywamy wpływa na stan naszego zdrowia i na samopoczucie – warto mieć świadomość co jeść żeby zachować zdrowie, dobrą pamięć, nastrój oraz ładną sylwetkę. Czasami wystarczą niewielkie zmiany, które przynoszą pozytywne korzyści. Cele główne szkoleń: nabycie przez uczestników podstawowych informacji dotyczących zdrowego odżywiania i przyczyn występowania chorób…

Szkolenia z zakresu BHP i Pierwszej Pomocy

Centrum Szkoleń AmarekS w Kłodzku oferuje Państwu obowiązkowe szkolenia: Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJUSTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Z ZAKRESU BHP - Art. 207 Kodeksu Pracy- dla pracodawców i innych osób kierujących…

Szkolenie dla oświaty

Przygotowanie pedagogiczne z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą na temat zjawiska śmierci i umierania w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa Wypalenie zawodowe – stres w doświadczeniu jednostki w aspekcie pedagogicznym Przygotowanie pedagogiczne z zakresu nabycia umiejętności prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej z dziećmi i młodzieżą (więcej…)

Szkolenia z zakresu zarządzaniem produkcją i usługami

Tematy szkoleń: System produkcyjny, ścieżka produktywności. Strategiczne decyzje w zarządzaniu operacyjnym. Controlling jako metoda zarządzania. Six Sigma. Kadry w procesie wytwarzania (planowanie i dobór kadr, adaptacja, szkolenie kadry, system ocen, system motywacyjny, wynagradzania itp.). Organizacja pracy zespołowej. Koncepcje zarządzania. Zarządzanie czasem pracy. Podstawy doskonalenia procesów w produkcji i usługach. Metody…