Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego

Tematy szkoleń: Podejmowanie działalności gospodarczej (koncesje, zezwolenia) Rejestracja przedsiębiorców i funkcjonowanie rejestrów (w tym wypełnianie formularzy KRS) Spółki osobowe i kapitałowe (w tym sporządzanie umów spółek) i inne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Umowy gospodarcze (sporządzanie umów, wykonywanie umów, skutki nienależytego wykonania umów) Umowy bankowe (kredyt, gwarancja bankowa) Prawo własności…

Szkolenie z zakresu zarządzania pracą

Tematy szkoleń: Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zmianami Podstawy zarządzania Zarządzanie strategiczne Systemy i techniki motywowania do pracy Controling jako metoda zarządzania Metody i techniki usprawniania zarządzania zasobami ludzkimi Metody i techniki doboru pracowników Systemy ocen pracowników Zarządzanie czasem pracy Zasady i techniki negocjacji Kultura organizacyjna Stres w pracy…

Szkolenie z zakresu zarządzania firmą

Tematy szkoleń: Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie małą firmą Zarządzanie strategiczne Zarządzanie wiedzą Współczesne koncepcje zarządzania Metody i techniki zarządzania Japońskie metody zarządzania Motywowanie Marketing Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Otoczenie prawne firmy Zarządzanie projektami Controlling Źródła finansowania w działalności firmy Komunikacja w przedsiębiorstwie Kultura organizacyjna Negocjacje w biznesie Sylwetka współczesnego menedżera (więcej…)

Szkolenia z zakresu zarządzania sprzedażą, siecią dystrybucji, inwestycją

Tematy szkoleń: Biznes plan Controlling Etyka dla menadżerów Kształtowanie polityki inwestycyjnej/lokacyjnej Negocjacje w biznesie Marketing gospodarczy Organizacja i zarządzanie Relacje interpersonalne: producent - klient Współpraca z dostawcami - kształtowanie relacji Zarządzanie personelem Cele i charakterystyka szkoleń: Celem specjalistycznego szkolenia jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by…

Szkolenia z zakresu zarządzania i strategii

Tematyka szkoleń: Megatrendy w rozwoju gospodarczym Przedsiębiorstwo przyszłości Trendy w zarządzaniu strategicznym Proces zarządzania i jego uczestnicy Wizja, misja i cele strategiczne Tworzenie i wybór wariantów strategii Myślenie sieciowe Proces wdrażania strategii Zarządzanie zmianą Zarządzanie projektami Strategie ogólne i biznesowe Strategie funkcjonalne Strategie firm globalnych Strategie małych i średnich przedsiębiorstw…

Szkolenia menadżerów

Tematy szkoleń: Prawo gospodarcze Etyka biznesu Marketing Psychologia w pracy kierowniczej Organizacja i kierowanie zespołami ludzkimi Strategia przedsiębiorstwa Prognozowanie Komunikacja w biznesie Przywództwo w organizacji gospodarczej Zarządzanie zmianami w organizacji Negocjacje Controlling Motywowanie pracowników (więcej…)

Szkolenie Menadżera produktów

Tematy szkoleń: Współczesne koncepcje zarządzania Współczesne koncepcje marketingowe Zarządzanie projektami inwestycyjnymi Zarządzanie marketingowe - praktyka Prognozowanie sprzedaży produktów Kreowanie wartości marki produktu Zarządzanie rozwojem produktu Planowanie kampanii reklamowej Zarządzanie cenami produktów Controlling produkcji i marketingu (więcej…)

Szkolenia z zakresu handlu zagranicznego

Tematy szkoleń: Ekonomika, organizacja i technika handlu zagranicznego Międzynarodowe stosunki gospodarcze Marketing w handlu zagranicznym Cła i procedury celne Transport i spedycja międzynarodowa - rodzaje Logistyka międzynarodowa Negocjacje handlowe Rozliczenia w handlu zagranicznym Prawo w handlu zagranicznym Cele i charakterystyka szkolenia W obszarze wiedzy: określenie miejsca handlu zagranicznego i

Kursy Masażu

Kurs kompleksowy-I stopnia obejmujący następujące zagadnienia: anatomia człowieka z elementami fizjologii masaż klasyczny masaż sportowy masaż relaksacyjny masaż odchudzający masaż kosmetyczny Kurs kompleksowy II stopnia obejmujący następujące zagadnienia anatomia drenaż limfatyczny kinezyterapia masaż segmentarny masaż izometryczny refleksoterapia (więcej…)